CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE SECTIUNEA I DENUMIREA ŞI ÎNSEMNUL ORGANIZATIEI Art.1 Denumirea integrala a organizatiei este ORGANIZATIA DE TINERET ROMÂNIA MARE, iar denumirea sa prescurtata este O.T.R.M. Art.2 (1) Însemnul Organizatiei de Tineret România Mare este VULTURUL CRUCIAT, însemn derivat din simbolistica heraldica a Basarabilor şi Brâncovenilor . (2) Însemnul organizatiei este folosit ca sigiliu unic, ştampila şi antet. SECTIUNEA II DEFINIRE, SCOP ŞI OBIECTIVE Art.3 Organizatia de Tineret România Mare este constituit ca organizaie politic de tineret, structur intern a Partidului România Mare, în conformitate cu prevederile legale. Art.4 O.T.R.M. promoveaza pentru tânara generatie Programul Politic al Partidului România Mare şi Doctrina Nationala. Art.5 O.T.R.M. îşi propune sa dezvolte o politica de tineret pragmatica, dinamica şi constructiva bazata pe promovarea valorilor româneşti, educarea patriotica a tinerei genertii şi cultivarea spiritului nationalist, sa contribuie la formarea politica a tinerilor şi la încurajarea participarii acestora la viata publica şi la exercitarea drepturilor lor electorale. Art.6 Obiectivele principale ale Organizatiei de Tineret România Mare sunt urmtoarele: a) susine Partidul România Mare în realizarea Programului su politic şi promoveaz programe specifice în sprijinul tinerei generaii; b) contribuie la formarea educaiei patriotice a tinerilor în spiritul idealurilor şi aspiraiilor de veacuri ale Poporului Român; c) susine rolul Statului ca factor determinant pentru crearea în societate a condiiilor optime de afirmare social, economic şi politic a tinerilor; d) promoveaz solidaritatea uman, valorile familiei şi ale moralei creştine; e) elaboreaz pentru tineret programe specializate de educaie, protecie social, formare profesional, cultur, sntate, ecologie, sport, turism ş.a.; f) apr drepturile şi libertile tinerilor şi respect dreptul la identitate cultural, lingvistic, religioas şi etnic a acestora, în conformitate cu reglementrile în domeniu; g) susine importana tinerei generaii în viaa social, economic şi politic a rii; h) respinge toate atitudinile de marginalizare sau discriminare a tineretului, precum şi manifestrile antiromâneşti, extremiste, rasiste, şovine, xenofobe, care denot intoleran sau separatism teritorial pe criterii etnice; i) dezvolt relaii de colaborare cu alte organizaii sau structuri democratice de tineret politice sau neguvernamentale, din România şi din lume; j) stabileşte legturi de colaborare cu tinerii basarabeni (unionişti), în vederea organizrii de programe culturale comune, avînd ca deziderat unirea cultural cu Basarabia. CAPITOLUL II MEMBRII ORGANIZATIEI SECIUNEA I CALITATEA DE MEMBRU AL ORGANIZATIEI Art.7 Poate deveni membru al Organizatiei de Tineret România Mare orice tânr român, membru sau simpatizant al Partidului România Mare, cu vârsta cuprins între 16 şi 35 de ani, fara deosebire de naitonalitate, religie sau sex, care recunoaşte Statutul şi Programul organizatiei şi militeaza pentru înfptuirea Programului politic al Partidului România Mare. Pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, membrii O.T.R.M. nu au drepturile şi obligatiile membrilor P.R.M. Art.8 Nu poate deveni membru al Organizatiei de Tineret România Mare tânarul care a comis infractiuni şi a fost condamnat prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, care promoveaza violenta sau orice forma de extremism sau care activeaza în alte organizatii politice sau neguvernamentale care promoveaza obiective contrare Programului politic al Partidului România Mare. Art.9 (1) Calitatea de membru al Organizatiei de Tineret România Mare se dobândeşte în baza unei adeziuni specifice, formulata în scris, depus la organizatia locala în raza careia tânarul îşi are domiciliul, reşedinta sau locul în care îşi desfaşoara activitatea, la alegerea sa, şi este aprobat de conducerea acesteia la prima sa întrunire. (2) Hotrârea conducerii organizatiei locale de respingere a aderarii poate fi contestata de persoana în cauza, în termen de 7 zile, la organismul de conducere ierarhic superior, acesta pronunându-se prin decizie definitiva, în maxim 15 zile de la data primirii contestatiei. Art.10 Transferul unui membru al O.T.R.M. dintr-o organizatie local în alta se face în baza unei cereri de transfer, motivata prin schimbarea domiciliului, reşedinei sau locului în care acesta îşi desfaşoara organizatiei în care este solicitat transferul. Aprobarea Biroul de conducere al organizaiei din care face parte membrul care solicit transferul va fi însoit o recomandare catre Biroul de conducere al organizaiei în care acesta urmeaz s fie transferat. Art.11 1) Pierderea calitii de membru al O.T.R.M. se produce ca urmare a demisiei, radierii sau excluderii din organizaie. 2) Demisia unui membru al O.T.R.M. are loc în baza şi la data depunerii cererii de demisie, ca expresie a voinei liber exprimate de persoana în cauz. 3) Radierea unui membru al O.T.R.M. se face ca urmare a constatrii neîndeplinirii condiiilor care au stat la baza obinerii calitii de membru al O.T.R.M. 4) Excluderea unui membru al O.T.R.M. este cea mai grav sanciune şi se hotrşte în baza prevederilor prezentului Statut. Art.12 Redobândirea calitii de membru al O.T.R.M. de ctre un tânr se face în baza unei solicitri scrise, adresat organului de conducere care a hotrât sau constatat pierderea calitii de membru. Hotrârea acestuia se va comunica în termen de 15 zile şi are caracter definitiv. SECIUNEA II DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI Art.13 Membrul Organizaiei de Tineret România Mare are urmtoarele drepturi: a) s participe la adunrile organizaiei din care face parte, s fie informat asupra activitii conducerii acesteia şi s participe la adoptarea hotrârilor, în limita competenei sale statutare; b) s îşi exprime liber opiniile referitoare la activitatea organizaiei, a forurilor sale de conducere, în cadrul structurilor organizatorice ale O.T.R.M.; c) s aleag şi s fie ales în forurile de conducere ale O.T.R.M. de la toate nivelurile; d) s participe la toate întrunirile sau şedinele forurilor de conducere în care urmeaz s se discute probleme legate de activitatea sa; e) s se adreseze forurilor de conducere ierarhic superioare ale organizaiei în situaia în care cererile sale obiective nu au fost rezolvate în organizaia din care face parte; f) s participe la programe şi cursuri de formare şi perfecionare politic, cu recomandarea conducerii organizaiei al crui membru este; g) s foloseasc eficient şi în interesul organizaiei baza material la care îi d dreptul poziia sa în structura organizatoric a O.T.R.M.; h) s demisioneze din O.T.R.M. sau din orice funcie deinut în organizaie. Art.14 Membrul Organizaiei de Tineret România Mare are urmtoarele îndatoriri: a) s cunoasc, s respecte şi s aplice prevederile Statutului O.T.R.M.; b) s cunoasc şi s promoveze Doctrina Naional, Programul politic al P.R.M. şi Programul Naional al O.T.R.M.; c) s accepte disciplina organizaiei şi s respecte hotrârile organizaiei din care face parte şi a celor adoptate de forurile de conducere superioare ale O.T.R.M. şi s asigure aplicarea lor; d) s acioneze pentru dezvoltarea O.T.R.M. şi s contribuie la atragerea de noi membri în organizaie; e) s dovedeasc loialitate fa de Organizaia de Tineret România Mare şi s acioneze pentru pstrarea demnitii membrilor si şi a unitii O.T.R.M.; f) s contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic în interiorul organizaiei; g) s participe cu regularitate la adunrile organizaiei locale din care face parte şi la celelalte activiti organizate; h) s nu fac declaraii publice sau s exprime opinii în nume personal sau al O.T.R.M., decât în limitele mandatului încredinat şi s nu participe la manifestri care contravin orientrilor politice ale Partidului România Mare; i) s manifeste un comportament civilizat şi o inut moral corespunztoare în viaa personal, în familie, în societate şi în activitatea sa politic; j) s dovedeasc cinste, corectitudine, spirit de colegialitate, respect şi bun credin în relaiile cu ceilali membri O.T.R.M.; k) s respecte caracterul confidenial al unor documente, informaii sau activiti ale organizaiei; l) s se achite de obligaiile financiare ctre organizaie. SECIUNEA III SANCIUNI DISCIPLINARE ŞI PROCEDURI DE APLICARE Art.15 Membrului Organizaiei de Tineret România Mare care nu respect prevederile Statutului, Programului, regulamentele şi hotrârile forurilor de conducere ale organizaiei, precum şi celui care prin inactivitate politic, conduit negativ, declaraii sau activiti care provoac daune O.T.R.M. sau P.R.M., i se pot aplica, dup caz, urmtoarele sanciuni: a) mustrare; b) avertisment scris ; c) suspendare din drepturi sau din exercitarea unor funcii; d) demitere din funcia de conducere; e) excludere din O.T.R.M. Art.16 Mustrarea sau avertismentul scris se face de ctre Biroul organizaiei locale în evidena creia activeaz membrul O.T.R.M. sau de ctre forul de conducere din care face parte. Art.17 Suspendarea din drepturi sau din exercitarea unor funcii, precum şi demiterea unui membru, se hotrşte de ctre forul de conducere care l-a împuternicit cu drepturi sau care l-a ales în funcia respectiv ori de ctre Comitetul Director al O.T.R.M. Art.18 (1) Excluderea din O.T.R.M. este sanciunea care se aplic unui membru în cazul unor abateri grave sau înclcri deliberate ale prezentului Statut, precum şi în situaia producerii de prejudicii O.T.R.M. sau P.R.M. (2) Sanctiunea de excludere este hotarata, dupa caz, in urma unei verificari, de catre Adunarea Generala a organizatiei din care face parte membrul O.T.R.M. sanctionat sau de forul ierarhic superior. (3) Membrul O.T.R.M. care face parte din forurile de conducere alese poate fi sanctionat cu excludere din organizatie, dupa caz, de catre forul care l-a ales, numai cu aprobarea scrisa a forului ierarhic superior sau a Biroului Permanent al O.T.R.M. sau direct de forul ierarhic superior sau de Biroul Permanent al O.T.R.M. (4) Membrul O.T.R.M. care face parte din Biroului Permanent al O.T.R.M. poate fi sanctionat cu excluderea din organizatie de catre Consiliul National al O.T.R.M. la propunerea Biroului Permanent al O.T.R.M. Art.19 Hotrârea de sancionare a membrului O.T.R.M.. se adopt cu majoritate simpl de voturi şi se comunic acestuia , în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare. Sanciunea va fi pus în aplicare începînd de la data adoptrii hotrîrii de ctre adunarea general a organizaiei din care face parte membrul O.T.R.M. sancionat Art.20 Hotrârea de sancionare poate fi contestat în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Judeene de Control şi Arbitraj sau a Municipiului Bucureşti ori, dup caz, Comisiei Naionale de Control şi Arbitraj în raport cu funcia deinut de persoana în cauz. Art.21 Deciziile Comisiilor de Control şi Arbitraj de la nivel judeean sau naional se comunic în termen de 10 zile de la data primirii contestaiei şi au caracter definitiv şi irevocabil. Art.22 Ridicarea sanciunii este în competena forului de conducere care a hotrât aplicarea acesteia. Art.23 (1) În cazul în care majoritatea membrilor unei organizaii a O.T.R.M. se abat de la prevederile Statutului şi Programului Naional al O.T.R.M., aducând grave prejudicii imaginii, activitii şi unitii Organizaiei de Tineret România Mare sau P.R.M., Comitetul Director al O.T.R.M. poate hotrî dizolvarea organizaiei respective şi constituirea unei noi organizaii. (2) Decizia de dizolvare se adopt cu 2/3 din numrul membrilor Comitetului Director şi are caracter imediat şi irevocabil. CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORIC SECIUNEA I PRINCIPII GENERALE Art.24 Organizaia de Tineret România Mare este organizat şi funcioneaz, în baza prezentului Statut, pe criteriul administrativ teritorial al structurii organizatorice a P.R.M. şi cuprinde urmtoarele niveluri ierarhice: a) Nivel de baz cuprinde organizaii locale care sunt constituite, de regul, pe raza teritorial a seciilor sau centrelor de votare, ctunelor şi satelor. b) Nivel teritorial cuprinde organizaii teritoriale care sunt constituite în comune, oraşe, municipii şi în sectoarele Municipiului Bucureşti c) Nivel judeean cuprinde organizaiile judeene care sunt constituite la nivelul judeelor şi al Municipiului Bucureşti. d) Nivel naional cuprinde forurile naionale de conducere ale O.T.R.M. Art.25 Organizaiile de la toate nivelurile au autonomie în organizarea şi desfşurarea activitii proprii, în conformitate cu prevederile Statutului O.T.R.M. şi a documentelor de baz ale Partidului România Mare. Art.26 Organizaiile se subordoneaz forurilor de conducere ale O.T.R.M. constituite la nivel ierarhic superior, precum şi forurilor de conducere ale P.R.M. de la acelaşi nivel. Art.27 Adunrile generale şi Conferinele O.T.R.M. sunt statutar întrunite în prezena majoritii simple a membrilor sau delegailor convocai. SECIUNEA II ORGANIZAIA LOCAL Art.28 Organizaia local a O.T.R.M. grupeaz totalitatea membrilor organizaiei care au domiciliul, reşedina sau îşi desfşoar activitatea în raza teritorial a seciei sau centrului de votare, ctunului sau satului. Art.29 Organizaia local a O.T.R.M. se constituie din cel puin cinci membri. Art.30 Forurile de conducere ale organizaiei locale ale O.T.R.M. sunt Adunarea general a membrilor acesteia şi Biroul de conducere. Art.31 Adunarea general a membrilor organizaiei locale se convoac trimestrial sau ori de câte ori este necesar, de ctre Biroul de conducere sau la cererea a 1/3 din numrul membrilor organizaiei şi are urmtoarele atribuii principale: a) alege Biroul de conducere al organizaiei şi aprob Raportul de activitate al acestuia; b) iniiaz activiti pentru cunoaşterea de ctre membrii O.T.R.M. a Doctrinei Naionale, a Programului politic al P.R.M., a Statutului P.R.M. şi O.T.R.M., a Programului O.T.R.M. şi a hotrîrilor forurilor ierarhic superioare ale organizaiei; c) dezbate probleme de interes pentru tânra generaie şi adopt msuri de organizare a unor manifestri cu caracter politic, social, istoric, cultural, educaional ş.a.; d) desemneaz delegaii la Conferina organizaiei teritoriale, prin vot secret; Art.32 Biroul de conducere al organizaiei locale este ales pentru un mandat de un an, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi este alctuit, dup caz, din: preşedinte, secretar, casier şi 1 - 3 membri. Art.33 Biroul de conducere al organizaiei locale are urmtoarele atribuii principale: a) coordoneaz activitatea organizaiei locale între Adunrile generale; b) deine şi actualizeaz evidena membrilor şi a documentelor; c) rspunde de gestionarea fondurilor financiare şi materiale ale organizaiei; d) rspunde de convocarea, pregtirea şi desfşurarea Adunrii generale a organizaiei; e) urmreşte îndeplinirea hotrârilor Adunrii generale şi prezint informri asupra activitii sale; f) acioneaz pentru punerea în practic a Programului O.T.R.M. şi a hotrârilor forurilor de conducere ierarhic superioare ale O.T.R.M. sau ale conducerii P.R.M.; g) iniiaz şi organizeaz activiti şi manifestri pentru promovarea obiectivelor şi programelor O.T.R.M. şi pentru atragerea de noi membri; h) hotrşte asupra primirii membrilor în organizaie şi aplic sanciunile prevzute de Statut; i) mobilizeaz membrii organizaiei pentru participarea la activitile proprii ori organizate de forurile de conducere superioare ale O.T.R.M. sau ale P.R.M.; j) informeaz, periodic, conducerea ierarhic superioar a O.T.R.M. cu privire la activitatea organizaiei şi modul în care au fost îndeplinite hotrârile acesteia; k) adopt msuri pentru implicarea membrilor în susinerea campaniei electorale a Partidului România Mare pe raza teritorial a organizaiei locale a P.R.M. SECIUNEA III ORGANIZAIA TERITORIAL Art.34 Organizaia teritorial a O.T.R.M. cuprinde totalitatea organizaiilor locale constituite la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor Municipiului Bucureşti. Art.35 Organizaia teritorial a O.T.R.M. se constituie cu minimum dou organizaii locale. Art.36 Forul de conducere al organizaiei teritoriale este Conferina organizaiei. Art.37 La Conferin particip delegai aleşi în Adunrile generale ale organizaiilor locale componente, în baza normei de reprezentare stabilit de Biroul executiv, precum şi delegaii de drept. Delegaii de drept sunt membrii Biroului executiv al organizaiei teritoriale. Art.38 (1) Conferina organizaiei teritoriale se întruneşte anual, la convocarea Consiliului. (2) Conferina organizaiei teritoriale, se poate convoca, în mod extraordinar, la cererea Consiliului, ori la iniiativa a cel puin 1/3 din numrul membrilor si. Art.39 Conferina organizaiei teritoriale are urmtoarele atribuii principale: a) adopt hotrâri pentru promovarea Doctrinei Naionale, a Programului politic al P.R.M. şi a Programului O.T.R.M., la nivel teritorial; b) analizeaz activitatea organizaiei teritoriale şi Raportul de activitate al Biroului executiv de la Conferina precedent şi aprob Programul de aciune pentru perioada urmtoare; c) alege şi revoc Preşedintele organizaiei teritoriale; d) alege şi revoc membrii Consiliului; e) alege delegaii la Conferina judeean, respectiv a Municipiului Bucureşti, în baza normei de reprezentare stabilit de Biroul executiv judeean al O.T.R.M. sau de Biroul Executiv Municipal Bucureşti al O.T.R.M., prin vot secret. Art.40 Consiliul organizatiei teritoriale este ales pentru 2 ani, se intruneste trimestrial, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau din initiativa a 1/3 din membrii sai si este alcatuit, dupa caz, din 9 25 membri. Art.41 Din Consiliu fac parte de drept: primarul, viceprimarii şi consilierii locali ai P.R.M. care sînt şi membri ai O.T.R.M. în localitatea sau sectorul respectiv. Art.42 Consiliul organizaiei teritoriale coordoneaz activitatea organizaiei în perioada dintre Conferine şi are urmtoarele atribuii principale: a) stabileşte strategia privind principalele obiective ale activitii organizaiei teritoriale şi iniiaz diferite programe şi manifestri în domenii de interes pentru tineret sau pentru membrii O.T.R.M.; b) adopt msuri pentru aplicarea hotrârilor Conferinei organizaiei teritoriale şi ale forurilor superioare de conducere ale O.T.R.M. sau ale conducerii P.R.M.; c) alege şi revoc membrii Biroului executiv; d) aprob Raportul de activitate al Biroului executiv; e) recomanda din randurile membrilor O.T.R.M. candidati pentru functiile de primar, viceprimar si consilieri locali ai P.R.M., cu acordul Biroului Executiv Judetean al O.T.R.M.; f) aprob conveniile de colaborare sau de fuziune prin absorie cu structuri teritoriale ale altor organizaii politice de tineret. Art.43 Biroul executiv al organizatiei teritoriale este ales pentru 2 ani, se intruneste lunar, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau din initiativa a 1/3 din membrii sai si este alcatuit, dupa caz, din: presedinte, 1 2 vicepresedinti, 1 3 secretari, casier si 3 5 membri. Art.44 Biroul executiv conduce activitatea curent a organizaiei teritoriale în perioada dintre dou întruniri ale Consiliului şi are urmtoarele atribuii principale: a) urmreşte îndeplinirea hotrârilor proprii, a celor adoptate de Consiliu şi de ctre forurile ierarhic superioare; b) mobilizeaz membrii pentru participarea la activiti şi manifestri cu caracter politic, social, istoric, cultural, educaional ş.a., organizate de O.T.R.M. sau de P.R.M.; c) coordoneaz activitatea organizaiilor locale din subordine şi organizeaz periodic întâlniri de lucru cu preşedinii acestora; d) rspunde de convocarea, pregtirea şi desfşurarea Conferinei organizaiei teritoriale; e) adopt msuri pentru implicarea membrilor în susinerea campaniei electorale a Partidului România Mare pe raza teritorial a organizaiei P.R.M.; f) centralizeaz evidena membrilor O.T.R.M. ai organizaiilor locale şi comunic permanent Biroului executiv al Consiliului judeean, respectiv al Municipiului Bucureşti situaia statistic; g) administreaz patrimoniul, verific gestionarea fondurilor şi se preocup de atragerea surselor financiare necesare unei bune activiti a organizaiei; h) valideaz sau invalideaz lucrrile Adunrilor generale ale organizaiilor locale din subordine sau infirm alegerea unor candidai; i) asigura legatura permanenta cu Biroul Executiv al organizatiei judetene O.T.R.M., respectiv al organizatiei Municipiului Bucuresti si cu Biroul executiv al organizatiei teritoriale a P.R.M.; j) asigur legtura cu organizaiile teritoriale ale altor organizaii de tineret politice, precum şi cu alte structuri ale societii civile. Art.45 Preşedintele organizaiei teritoriale este şi preşedintele Consiliului şi Biroului executiv al acesteia. Preşedintele reprezint organizaia în relaiile cu alte organizaii de tineret politice sau cu structuri ale societii civile de la nivel local. Art.46 Vicepresedintii, secretarii si membrii Biroului executiv primesc atributii pe domenii specifice si indeplinesc orice alte atributii stabilite de Consiliu sau de Presedinte. SECIUNEA IV ORGANIZAIA JUDEEAN ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Art.47 Organizaiile judeene ale O.T.R.M. cuprind totalitatea organizaiilor teritoriale constituite în fiecare dintre judeele rii şi în Municipiul Bucureşti. Art.48 Sediile organizaiilor judeene ale O.T.R.M. se afl în municipiile reşedin de jude. Excepiile de la aceast prevedere se fac cu aprobarea Comitetului Director al O.T.R.M. Art.49 Forul de conducere al organizaiei judeene este Conferina judeean, respectiv Conferina municipal Bucureşti. Art.50 (1) La Conferin particip delegai aleşi în Conferinele organizaiilor teritoriale subordonate, în baza normei de reprezentare stabilit de Biroul executiv judeean, respectiv Biroul executiv municipal Bucureşti, precum şi delegai de drept. (2) Delegaii de drept sunt: membrii Biroului executiv judeean, membrii Comisiei Judeene de Control şi Arbitraj. Art.51 (1) Conferinta judeteana sau a Municipiului Bucuresti se intruneste o data la patru ani la convocarea Consiliului judetean, respectiv a Consiliului municipal Bucuresti. (2) Conferina, se poate convoca, în mod extraordinar, de ctre Consiliul judeean, respectiv Consiliul municipal Bucureşti, ori la iniiativa a cel puin 1/3 din numrul membrilor si. Art.52 Conferina judeean sau a Municipiului Bucureşti are urmtoarele atribuii principale: a) adopt hotrâri pentru promovarea Doctrinei Naional, Programului politic al P.R.M. şi Programului O.T.R.M., la nivel judeean şi respectiv al Municipiului Bucureşti; b) analizeaz activitatea organizaiei judeene, respectiv a Municipiului Bucureşti şi raportul Biroului executiv de la Conferina precedent şi aprob Programul de aciune pentru perioada urmtoare; c) alege şi revoc Preşedintele organizaiei judeene sau a Municipiului Bucureşti; d) alege şi revoc membrii Consiliului judeean, respectiv ai Consiliului municipal Bucureşti; e) alege prin vot secret delegaii la Conferina Naional a O.T.R.M., în baza normei de reprezentare stabilit de Comitetul Director; f) alege Comisia Judeean de Control şi Arbitraj şi dezbate rapoartul de activitate al acesteia. Art.53 Consiliul judetean sau al Municipiului Bucuresti este ales pentru un mandat de patru ani, se intruneste semestrial, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau din initiativa a 1/3 din membrii sai si este alcatuit, dupa caz, din 25 115 membri. Art.54 Din Consiliul judeean al O.T.R.M. fac parte de drept: preşedinii organizaiilor teritoriale, parlamentarii P.R.M., consilierii judeeni, primarii şi viceprimarii P.R.M., care sunt şi membri ai O.T.R.M., precum şi liderii filialelor judeene ale Mişcrii Studeneşti România Mare(M.S.R.M.) şi ai Asociaiei Elevilor România Mare (A.E.R.M.). Art.55 Consiliul coordoneaz activitatea organizaiei judeene sau a Municipiului Bucureşti, în perioada dintre Conferine şi are urmtoarele atribuii principale: a) adopt msuri pentru aplicarea hotrârilor Conferinei judeene sau a Municipiului Bucureşti, precum şi ale forurilor naionale de conducere ale O.T.R.M.; b) stabileşte strategia privind principalele domenii de activitate ale organizaiei şi iniiaz diferite programe şi manifestri în domenii de interes pentru tânra generaie; c) alege şi revoc membrii Biroului executiv judeean, respectiv al Municipiului Bucureşti; d) aprob fişele de atribuii ale membrilor Biroului Executiv; e) alege Comisia Judeean de Cadre , respectiv a Municipiului Bucureşti; f) recomanda dintre membrii O.T.R.M. candidatii partidului pentru functiile de consilieri judeteni, cu avizul Biroului Permanent; g) aprob strategia de dezvoltare a raporturilor de colaborare cu alte organizaii de tineret politice din raza judeului sau a Municipiului Bucureşti; h) aprob conveniile de colaborare sau de fuziune cu organizaii judeene ale altor organizaii de tineret politice; i) soluioneaz contestaiile împotriva hotrârilor luate de Adunrile generale sau de Conferinele organizaiilor teritoriale, precum şi de Consiliile sau Birourile acestora, care încalc prevederile Statutului O.T.R.M.. Art.56 Biroul executiv judeean se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau din iniiativa a 1/3 din membrii si şi este alctuit, dup caz, din: preşedinte, prim-vicepreşedinte, 1 3 vicepreşedini, 1 5 secretari, casier şi 3 7 membri. Art.57 Biroul executiv conduce activitatea curent a organizaiei judeene şi are urmtoarele atribuii principale: a) elaboreaz programe şi organizeaz manifestri în sprijinul promovrii Doctrinei Naionale, Programului politic al P.R.M. şi Programului Naional al O.T.R.M.; b) urmreşte îndeplinirea hotrârilor proprii, a celor adoptate de Consiliul judeean şi de ctre forurile naionale de conducere ale O.T.R.M.; c) coordoneaz activitatea organizaiilor teritoriale din subordine şi organizeaz periodic întâlniri de lucru cu preşedinii acestora; d) pstreaz adeziunile şi centralizeaz evidena membrilor organizaiilor judeene şi respectiv a Municipiului Bucureşti; e) exercit controlul asupra modului în care organizaiile teritoriale duc la îndeplinire hotrârile şi sarcinile ce le revin; f) rspunde de convocarea, pregtirea şi desfşurarea Conferinei organizaiei judeene, respectiv a Municipiului Bucureşti; g) valideaz sau invalideaz lucrrile Conferinelor organizaiilor teritoriale din subordine sau infirm alegerea unor candidai; h) hotrşte asupra dizolvrii Consiliilor sau a Birourilor organizaiilor locale şi teritoriale, pentru înclcarea grav a prevederilor Statului O.T.R.M. sau abateri de la orientarea programatic sau politic a P.R.M., precum şi pentru deficiene grave în activitate şi stabileşte msuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaiile respective; i) adopt msuri pentru implicarea organizaiei în susinerea campaniei electorale a Partidului România Mare la nivel judeean, respectiv al Municipiului Bucureşti; j) aprob schimbarea sediului O.T.R.M. judeean sau al Municipiului Bucureşti şi acioneaz pentru obinerea de sedii sau spaii necesare desfşurrii în bune condiii a activitii, pentru toate organizaiile teritoriale din subordine; k) organizeaz sondaje de opinie din iniiativ proprie sau la cererea Comitetului Director al O.T.R.M., prelucreaz datele şi transmite operativ rezultatele; l) asigur informarea operativ a organizaiilor teritoriale şi legtura permanent cu forurile naionale de conducere ale O.T.R.M. şi cu forurile de conducere ale P.R.M. la nivel judeean sau al Municipiului Bucureşti; m) rspunde de activitatea financiar-contabil şi deschide conturi bancare in condiiile legii; n) se preocup de atragerea fondurilor necesare unei bune activiti a organizaiei şi administreaz eficient patrimoniul deinut de organizaie; o) dezvolt relaii de colaborare cu organizaii şi structuri politice sau neguvernamentale de tineret, constituite la nivel judeean sau al Municipiului Bucureşti. Art.58 La şedinele Biroului executiv pot participa, în cazul în care nu sunt membri ai acestuia, fr drept de vot, parlamentarii şi consilierii judeeni ai P.R.M., care sunt şi membri ai O.T.R.M. Art.59 Preşedintele organizaiei judeene sau a Municipiului Bucureşti este şi Preşedintele Consiliului şi Biroului executiv al acesteia. Preşedintele reprezint organizaia în relaiile cu alte organizaii şi structuri politice sau neguvernamentale de tineret, constituite la nivel judeean sau al Municipiului Bucureşti. Art.60 Vicepreşedinii, secretarii şi membrii Biroului executiv primesc atribuii pe domenii specifice şi îndeplinesc orice alte atribuii stabilite de Consiliu. Art.61 Comisia Judeean de Control şi Arbitraj şi respectiv a Municipiului Bucureşti este organismul ales de Conferin pentru un mandat de doi ani, îşi desfşoar activitatea dup un regulament intern aprobat de Comitetul Director şi are urmtoarele atribuii: a) cerceteaz reclamaiile şi sesizrile îndreptate împotriva membrilor sau organizaiilor O.T.R.M. din jude, respectiv Municipiul Bucureşti; b) cerceteaz diferendele dintre membrii organizaiei sau dintre aceştia şi conducerile organizaiilor O.T.R.M., precum şi conflictele dintre forurile de conducere; c) soluioneaz contestaiile formulate împotriva hotrârilor pronunate de Biroul executiv judeean, respectiv al Municipiului Bucureşti; d) verific activitatea financiar contabil şi de gestionare a patrimoniului de ctre Biroul executiv judeean, respectiv al municipiului Bucureşti şi, dup caz, a Birourilor executive ale organizaiilor teritoriale; e) elaboreaz rapoarte în urma cercetrilor întreprinse şi propune forurilor competente adoptarea msurilor necesare. Art.62 Comisia îşi intr în atribuii din proprie iniiativ sau la solicitarea Biroului executiv şi este alctuit din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 2 4 membri. Persoanele alese în comisie nu pot face parte din Consiliul judeean sau al Municipiului Bucureşti. Art.63 Comisia Judeean de Cadre se constituie la nivelul judeelor şi al Municipiului Bucureşti şi este alctuit din preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 1 3 membri şi are urmtoarele atribuii: a) organizeaz forme de pregtire şi perfecionare a tinerilor în munca politic şi administrativ; b) recomand Biroului executiv al O.T.R.M. şi forurilor de conducere ale P.R.M. la nivel judeean sau al Municipiului Bucureşti, membrii organizaiei propuşi pentru ocuparea unor funcii în structurile de conducere ale O.T.R.M. sau ale P.R.M. sau care urmeaz s fie promovai în forurile naionale de conducere; c) deine şi actualizeaz evidena cadrelor şi a perspectivei de cadre a organizaiei judeene sau Municipiului Bucureşti. Art.64 Preşedintele filialei judeene sau a Municipiului Bucureşti este Preşedintele Comisiei de cadre. CAPITOLUL IV FORURILE NAIONALE DE CONDUCERE SECIUNEA I CONFERINA NAIONAL Art.65 Conferinta Nationala a Organizatiei de Tineret Romania Mare este forul suprem de decizie care se intruneste o data la patru ani. Art.66 (1) Conferina Naional a Organizaiei de Tineret România Mare se convoac de ctre Consiliul Naional al O.T.R.M. şi este alctuit din delegai aleşi de ctre Conferinele organizaiilor judeene şi a Municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare stabilit de Biroul Permanent al O.T.R.M. şi delegai de drept. (2) Delegaii de drept sunt membrii Consiliului Naional al O.T.R.M. şi membrii Comisiei Naionale de Control şi Arbitraj. Art.67 (1) Conferina Naional este statutar întrunit prin prezena a cel puin 2/3 din numrul delegailor. (2) În cazul în care acest cvorum nu este întrunit se stabileşte o nou convocare la o dat la care aceasta se va desfşura indiferent de numrul delegailor prezeni. Art.68 Conferina Naional a O.T.R.M. poate fi convocat extraordinar de Consiliul Naional al O.T.R.M. în situaii deosebite, la iniiativa Consiliului Naional sau a cel puin 1/3 din Consiliile judeene ale organizaiilor O.T.R.M. Art.69 La lucrrile Conferinei Naionale a O.T.R.M. pot participa în calitate de invitai: membrii ai forurilor de conducere ale P.R.M., personaliti ale vieii politice, economice, ştiinifice, culturale, artistice, sportive şi din alte domenii. De asemenea, pot participa reprezentani ai organizaiilor de tineret politice sau neguvernamentale, din România sau din strintate. Art.70 Conferina Naional a O.T.R.M. are urmtoarele atribuii: a) adopt sau modific Statutul O.T.R.M. cu votul a cel puin 2/3 din numrul delegailor prezeni; b) adopt sau modific Programul Naional al O.T.R.M.; c) stabileşte strategia de aciune a O.T.R.M. între dou Conferine Naionale; d) alege Consiliul Naional şi Preşedintele O.T.R.M.; e) analizeaz activitatea şi valideaz hotrârile Consiliului Naional şi ale Preşedintelui O.T.R.M.; f) alege Comisia Naional de Control şi Arbitraj şi hotrşte cu privire la activitatea acesteia; g) stabileşte numrul de membri ai Consiliului Naional şi ai Comisiei Naionale de Control şi Arbitraj; h) adopt hotrâri cu privire la activitatea Consiliului Naional şi a Comitetului Director; i) soluioneaz contestaiile împotriva hotrârilor adoptate de Consiliul Naional şi de Comisia Naional de Control şi Arbitraj. Art.71 Toate forurile nationale de conducere si control alese de catre Conferinta Nationala a O.T.R.M. au mandat de patru ani. SECIUNEA II PREŞEDINTELE O.T.R.M. Art.72 (1) Preşedintele O.T.R.M. coordoneaz întreaga activitate a O.T.R.M. în spiritul Statutului P.R.M. şi O.T.R.M., Doctrinei Naionale, a Programului politic al P.R.M. şi a Programului Naional al O.T.R.M. (2) Preşedintele O.T.R.M. este Preşedintele Consiliului Naional, al Comitetului Director şi al Biroului Permanent Art.73 Preşedintele O.T.R.M. are urmtoarele atribuii: a) adopt msuri pentru aplicarea hotrârilor forurilor naionale de conducere şi pentru promovarea Programului Naional al O.T.R.M.; b) reprezint O.T.R.M. în relaiile cu alte organizaii şi structuri politice sau neguvernamentale de tineret, din ar şi strintate; c) prezideaz şedinele forurilor naionale de conducere ale O.T.R.M. şi propune acestora ordinea de zi; d) face declaraii şi adopt poziii politice în numele O.T.R.M.; e) semneaz actele de conducere şi comunicatele oficiale ale O.T.R.M., precum şi orice alte acte care angajeaz organizaia; f) propune angajaii aparatului central al organizaiei; g) aprob ajutoarele financiare şi materiale acordate de O.T.R.M; Art.74 In lipsa Presedintelui O.T.R.M, atributiile sale sunt exercitate de prim-vicepresedinte. Presedintele isi poate delega prerogativele, in mod temporar, partial sau in totalitate, prim-vicepresedintelui organizatiei, sau oricarui membru al Biroului Permanent al O.T.R.M. SECIUNEA III CONSILIUL NAIONAL Art.75 (1) Consiliul Naional al O.T.R.M. este forul de conducere şi decizie al organizaiei în intervalul dintre dou Conferine Naionale şi se întruneşte o dat pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Comitetului Director sau a 1/3 din membrii si. (2) Din Consiliul Naional al O.T.R.M. fac parte de drept: preşedinii organizaiilor judeene şi a Municipiului Bucureşti ai O.T.R.M., parlamentarii, consilierii judeeni, primarii şi viceprimarii oraşelor şi municipiilor ai P.R.M. care sunt şi membri ai O.T.R.M. şi liderii naionali ai Mişcrii Studeneşti România Mare (M.S.R.M.) şi Asociaiei Elevilor România Mare (A.E.R.M.). Art.76 Consiliul National este alcatuit din 115-145 membri si are urmatoarele atributii: a) stabileşte numrul de membri ai Comitetului Director şi Biroului Permanent b) alege şi revoc membrii Comitetului Director şi ai Biroului Permanent al O.T.R.M., prin vot secret; c) urmreşte modul de îndeplinire a hotrârilor Conferinei Naionale a O.T.R.M.; d) hotrşte asocierea sau aderarea la aliane sau foruri naionale sau internaionale de tineret; e) valideaz activitatea Comitetului Director şi a Biroului Permanent al O.T.R.M.; f) soluioneaz contestaiile împotriva hotrârilor luate de Comitetul Director şi de Biroul Permanent al O.T.R.M.; g) aprob bugetul anual de venituri şi cheltuieli al organizaiei şi hotrşte asupra execuiei acestuia; h) îndeplineşte orice alte atribuii care decurg din prezentul Statut. SECIUNEA IV COMITETUL DIRECTOR Art.77 (1) Comitetul Director al O.T.R.M. conduce activitatea organizaiei în intervalul dintre dou şedine ale Consiliului Naional şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Biroului Permanent sau a 1/3 din membrii si. (2) Din Comitetul Director al O.T.R.M. fac parte de drept parlamentarii P.R.M. care sunt membri ai O.T.R.M. şi liderii naionali ai Mişcrii Studeneşti România Mare (M.S.R.M.) şi Asociaiei Elevilor România Mare (A.E.R.M.). Art.78 Comitetul Director al O.T.R.M. este alcatuit din 5595 membri si are urmatoarele atributii: a) analizeaz activitatea şi valideaz hotrârile Biroului Permanent al O.T.R.M.; b) stabileşte atribuiile fiecrui membru al Comitetului Director şi al Biroului Permanent, pe domenii de activitate, în plan teritorial sau organizatoric; c) urmreşte modul de îndeplinire a hotrârilor Consiliului Naional al O.T.R.M.; d) hotrşte asupra dizolvrii Consiliilor sau a Birourilor organizaiilor judeene, pentru înclcarea grav a prevederilor Statului sau abateri de la orientarea programatic sau politic a P.R.M., precum şi pentru deficiene grave în activitate şi stabileşte msuri pentru organizarea de noi alegeri în judeul respectiv; e) analizeaz activitatea Mişcrii Studeneşti România Mare şi a Asociaiei Elevilor România Mare; f) stabileşte obiectivele activitii internaionale şi propune aderarea sau retragerea din structurile naionale sau internaionale de tineret; g) soluioneaz contestaiile formulate împotriva hotrârilor pronunate de forurile de conducere judeene sau ale municipiului Bucureşti; h) rspunde de pregtirea şi desfşurarea întrunirilor Consiliului Naional şi ale Conferinei Naionale a O.T.R.M.; i) adopt msuri pentru implicarea organizaiei în susinerea campaniei electorale a P.R.M. la nivel naional; j) stabileşte componena Comisiei Naionale de Cadre şi coordoneaz activitatea acesteia; k) constituie şi coordoneaz activitatea departamentelor specializate ale organizaiei, în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naional şi specialişti în domeniile vizate; l) îndeplineşte orice ale atribuii care decurg din prezentul Statut. m) poate delega temporar o parte din responsabilitatile sale Biroului Permanent al O.T.R.M. SECIUNEA V BIROUL PERMANENT Art.79 (1) Biroul Permanent coordoneaz întreaga activitate a Organizaiei de Tineret România Mare între dou şedine ale Comitetului Director. (2) Biroul Permanent este constituit din urmatorii membri ai Comitetului Director: Presedinte, prim-vicepresedinte, 9 14 vicepresedinti, secretar general, 9 14 secretari executivi si trezorier; (3) Biroul Permanent se intruneste bilunar sau ori de cate ori este necesar si este statutar intrunit in prezenta majoritatii membrilor acestuia. Biroul Permanent adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti; (4) Biroul Permanent este convocat de ctre Preşedintele organizaiei ori din iniiativa a cel puin 1/3 din numrul membrilor si. Art.80 Biroul Permanent are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz norme şi instruciuni de aplicare a hotrârilor Conferinei Naionale, Consiliului Naional sau ale Comitetului Director; b) asigur informarea operativ a organizaiilor judeene şi a Municipiului Bucureşti asupra activitii curente a organizaiei; c) aproba schimbarea sediului national al organizatiei; d) informeaz Comitetul Director în legtur cu activitatea desfşurat între şedinele acestuia; e) administreaz patrimoniul organizaiei şi elaboreaz bugetul de venituri şi cheltuieli, la propunerea trezorierului; f) poate organiza grupuri de analiz, organisme de lucru, cluburi, precum şi alte structuri organizatorice interne; g) coordoneaz direct activitile organizaiei în sprijinul campaniilor electorale ale P.R.M. pentru alegerile prezideniale, parlamentare şi locale; h) îndrum şi controleaz activitatea Birourilor executive ale organizaiilor judeene şi a Municipiului Bucureşti; i) înfiineaz şi coordoneaz publicaiile centrale ale O.T.R.M.; j) propune Comitetului Director al P.R.M. membrii organizaiei desemnai pentru a candida la alegerile parlamentare pe listele P.R.M., k) stabileşte cuantumul contribuiei financiare a membrilor conducerii O.T.R.M. şi a membrilor O.T.R.M. care dein funcii obinute cu sprijinul organizaiei, în administraia central sau local; l) coordoneaz activitatea Mişcrii Sudeneşti România Mare (M.S.R.M.) şi a Asociaiei Elevilor România Mare (A.E.R.M.) ; m) adopt regulamentul de organizare şi funcionare al aparatului tehnic central şi coordoneaz activitatea acestuia; n) iniiaz şi organizeaz programe şi manifestri politice la nivel naional; o) verific respectarea prevederilor Statutului şi a instruciunilor specifice privind desfşurarea Conferinelor judeene şi a Municipiului Bucureşti şi valideaz lucrrile şi hotrârile acestora; p) stabileşte norme de reprezentare, numrul şi structura Consiliilor şi Birourilor organizaiilor judeene şi a Municipiului Bucureşti; q) coordoneaz relaiile O.T.R.M. în plan intern şi internaional cu alte organizaii de tineret politice sau neguvernamentale, precum şi cu alte structuri ale societii civile; r) negociaz aliane sau asocieri cu alte structuri naionale sau internaionale de tineret, în acest sens, prioritare vor fi relaiile cu organizaiile basarabene de tineret; s) îndeplineşte orice alte atribuii prevzute de Statut sau care deriv din hotrârile Consiliului Naional, Comitetului Director al O.T.R.M. sau ale forurilor naionale de conducere a P.R.M. SECIUNEA VI COMISIA NAIONAL DE CONTROL ŞI ARBITRAJ Art.81 Comisia Naional de Control şi Arbitraj este organismul ales de Conferina Naional care îşi desfşoar activitatea dup un regulament intern aprobat de Consiliul Naional şi este alctuit din: preşedinte, 1 3 vicepreşedini, secretar şi 24 membri. Persoanele alese în Comisia Naional de Control şi Arbitraj nu pot face parte din Consiliul Naional. Art.82 Comisia Naional de Control şi Arbitraj are urmtoarele atribuii: a) cerceteaz reclamaiile şi sesizrile îndreptate împotriva membrilor Consiliului Naional; b) cerceteaz diferendele dintre forurile de conducere din judee, precum şi dintre acestea şi cele la nivel naional; c) soluioneaz contestaiile formulate împotriva hotrârilor pronunate de Comitetul Director şi Biroul Permanent; d) elaboreaz rapoarte în urma cercetrilor întreprinse şi propune forurilor competente adoptarea msurilor necesare; e) verific activitatea financiar contabil şi de gestionare a patrimoniului de ctre Comitetul Director şi Biroul Permanent, şi dup caz, a Birourilor executive ale organizaiilor judeene şi a municipiului Bucureşti; f) coordoneaz activitatea Comisiilor Judeene de Control şi Arbitraj şi respectiv a Municipiului Bucureşti Art.83 Regulamentul Comisiei Naionale de Control şi Arbitraj trebuie s conin norme care s asigure prilor dreptul de a fi audiate şi proceduri echitabile de decizie. Art.84 Comisia Naional de Control şi Arbitraj îşi intr în atribuii din proprie iniiativ sau la solicitarea Biroului Permanent şi prezint Conferinei Naionale rapoartul de activitate. Art.85 Hotrârile pronunate de Comisia Naional de Control şi Arbitraj sunt definitive. SECIUNEA VII COMISIA NAIONAL DE CADRE Art.86 Comisia Naional de Cadre se constituie la nivelul Comitetului Director şi este alctuit din preşedinte, 1 3 vicepreşedini, secretar, 3 5 membri şi are urmtoarele atribuii: a) organizeaz forme de pregtire şi perfecionare a tinerilor în munca politic; b) recomand Biroului Permanent membrii O.T.R.M. pentru a ocupa funcii în structura organizatoric a O.T.R.M. sau a P.R.M., la nivel central; c) deine şi actualizeaz evidena centralizat a cadrelor şi a perspectivei de cadre a organizaiei; d) coordoneaz activitatea Comisiilor judeene de cadre şi a Municipiului Bucureşti. Art.87 Comisia Naional de Cadre îşi desfşoar activitatea în baza propriului regulament de funcionare, aprobat de Consiliul Naional al O.T.R.M. Art.88 Preşedintele organizaiei este Preşedintele Comisiei Naionale de Cadre. CAPITOLUL V DEMOCRAIA INTERN SECIUNEA I PRINCIPII FUNDAMENTALE Art.89 Activitatea intern a O.T.R.M. se bazeaz pe urmtoarele principii generale: a) libertatea de conştiin şi libertatea de exprimare a fiecrui membru în interiorul organizaiei; b) egalitatea tuturor membrilor în privina accesului la orice funcie pe baza valorii individuale; c) democraia intern prin adoptarea deciziilor în baza voturilor liber exprimate; d) solidaritatea membrilor în toate activitile organizaiei; e) unitatea organizaiei prin toate aciunile membrilor si; f) disciplina şi responsabilitatea membrilor în respectarea şi aplicarea deciziilor adoptate; g) fermitatea în privina aprrii Doctrinei Naionale şi a Programului politic al P.R.M.; Art.90 Între nivelurile organizatorice ale O.T.R.M. sunt stabilite relaii de ierarhie, fiecare organizaie având autonomie în cadrul competenelor statutare şi organizatorice. Art.91 Alegerea forurilor de conducere ale organizaiei de la toate nivelurile se face prin vot secret. Art.92 Membrii de drept ai forurilor de conducere teritoriale, judeene şi naionale, îşi pierd aceast calitate în momentul înlocuirii din funcia care i-a acordat acest drept. Locul vacant va fi ocupat imediat de înlocuitorul acestuia în funcia respectiv, dup caz. Art.93 In cazul in care persoanele alese in functii de conducere la municipii si orase sunt alese in functii similare si la nivel judetean, ele vor renunta la functiile de la nivel inferior, urmand ca in locul lor se fie alesi alti membrii din conducerea filialelor respective. Art.94 Sanctionarea unui membru O.T.R.M. nu poate fi hotarata decat in baza prevederilor prezentului Statut si cu asigurarea dreptului persoanei in cauza de a participa la dezbaterea care are ca scop aceasta sanctionare. SECIUNEA II PROCEDURI SPECIFICE ALEGERILOR Art.95 (1) La nivel local, teritorial şi judeean, pentru alegerea Biroului de conducere sau a Consiliului, dup caz, Adunarea General sau Conferina organizaiei teritoriale sau judeene desemneaz prin vot, dintre membrii si sau dintre delegai, o comisie de propuneri alctuit din 3 5 membri, care aleg dintre ei preşedintele comisiei. (2) Comisia va prezenta Adunrii Generale sau, dup caz, Conferinei propunerile de candidai, conform numrului de membri stabilit de Biroul executiv al Consiliului judeean, în funcie de mrimea organizaiei respective. (3) Membrii Adunrii generale sau delegaii la Conferin pot s propun candidai sau s îşi depun propria candidatur, în situaia în care nu au fost nominalizai de ctre Comisia de propuneri. (4) Propunerile comisiei cât şi cele exprimate în Adunarea General sau Conferin vor fi înscrise nominal pe buletinul de vot, supuse aprobrii Adunrii Generale sau Conferinei prin vot secret şi adoptate cu votul majoritar al membrilor sau delegailor prezeni. (5) Candidaii sunt aleşi membri în Biroul de conducere sau în Consiliu, în ordinea descresctoare a numrului de voturi primite, în limita numrului de membri stabilit. Art.96 (1) Preşedintele organizaiei teritoriale sau judeene este ales direct de Conferina organizaiei teritoriale sau de Conferina judeean, prin vot secret, cu majoritatea voturilor delegailor prezeni. (2) Pentru funcia de preşedinte delegaii pot face propuneri sau se pot autopropune candidai la aceast funcie. Candidaii propuşi trebuie s accepte în mod explicit candidatura. (3) Candidaii se înscriu nominal, pe buletinul de vot, în ordinea depunerii candidaturii. (4) Este ales preşedinte candidatul care a obinut votul majoritii simple a delegailor prezeni. (5) În cazul în care nici unul dintre candidai nu a obinut majoritatea simpl a voturilor exprimate de delegaii prezeni se organizeaz un nou tur de scrutin la care vor participa primii doi candidai în ordinea descresctoare a voturilor obinute. Este ales în funcia de preşedinte candidatul care a obinut majoritatea voturilor exprimate. Art.97 (1) La nivel judeean, respectiv al Municipiului Bucureşti, Comisia de propuneri stabileşte candidaturile nominale ale membrilor Comisiei de Control şi Arbitraj. (2) Procedura de alegere a membrilor comisiei este similar celei prevzut alegerii membrilor Consiliului judeean. Art.98 (1) Biroul executiv al organizaiei teritoriale, judeene sau a Municipiului Bucureşti este ales pe funcii, prin depunere de candidaturi dintre membrii Consiliului. (2) Un membru al Consiliului nu îşi poate depune candidatura decât pentru o singur funcie. (3) Candidaii se înscriu nominal, pe buletinul de vot, separat pentru fiecare funcie, în ordinea depunerii candidaturii. (4) Candidatul care a obinut votul majoritii simple a membrilor Consiliului este ales în funcia pentru care a candidat. (5) În cazul în care, pentru o anumit funcie, nici unul dintre candidai nu a obinut majoritatea simpl a voturilor exprimate se organizeaz un nou tur de scrutin la care vor participa primii doi candidai în ordinea descresctoare a voturilor obinute. Este ales în funcie candidatul care a obinut majoritatea voturilor exprimate. Art.99 (1) Candidaii pentru funcia de Preşedinte şi pentru funcia de membru al Consiliului organizaiei teritoriale vor fi înscrişi pe acelaşi buletin de vot, în patrulatere diferite. (2) Candidaii pentru funcia de Preşedinte, funcia de membru al Consiliului judeean sau al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru comisiile de control şi arbitraj vor fi înscrişi pe acelaşi buletin de vot, în patrulatere diferite. Art.100 (1) La nivel naional, pentru alegerea Consiliului Naional, Conferina Naional a organizaiei desemneaz prin vot, dintre delegai, o comisie de propuneri alctuit din 715 membri, care aleg dintre ei preşedintele comisiei. (2) Comisia va prezenta Conferinei Naionale propunerile de candidai. (3) Propunerile comisiei vor fi înscrise nominal pe buletinul de vot, supuse aprobrii Conferinei Naionale prin vot secret şi adoptate cu votul majoritar al delegailor prezeni. (4) Candidaii sunt aleşi membri în Consiliul Naional, în ordinea descresctoare a numrului de voturi primite, în limita numrului de membri stabilit. (5) Dintre membrii Consiliului Natipnal sunt alesi membrii Comitetului Director, prin votul secret al Consiliului National, in limita numarului de membrii stabilit de Conferinta Nationala, cu respectarea procedurii prevazute la art. 101 (4). Art.101 (1) Preşedintele O.T.R.M. este ales direct de Conferina Naional, prin vot secret, cu majoritatea voturilor delegailor prezeni. (2) Candidaii se înscriu nominal, pe buletinul de vot, în ordinea depunerii candidaturii. (3) Este ales Preşedinte candidatul care a obinut votul majoritii simple a delegailor prezeni la Conferin. (4) În cazul în care nici unul dintre candidai nu a obinut majoritatea simpl a voturilor exprimate de delegaii prezeni se organizeaz un nou tur de scrutin la care vor participa primii doi candidai în ordinea descresctoare a voturilor obinute. Este ales în funcia de Preşedinte candidatul care a obinut majoritatea voturilor exprimate. Art.102 (1) Comisia de propuneri stabileşte candidaturile nominale ale membrilor Comisiei Naionale de Control şi Arbitraj (2) Procedura de alegere a membrilor comisiei este similar celei prevzut alegerii membrilor Consiliului Naional. Art.103 (1) Biroul Permanent este ales pe funcii, prin vot secret, prin depunere de candidaturi dintre membrii Comitetului Director; (2) Un membru al Comitetului Director nu îşi poate depune candidatura decât pentru o singur funcie; (3) Candidaii se înscriu nominal, pe buletinul de vot, separat pentru fiecare funcie, în ordinea depunerii candidaturii; (4) Candidatul care a obinut votul majoritii simple a membrilor Consiliului Naional este ales în funcia pentru care a candidat; (5) În cazul în care, pentru o anumit funcie, nici unul dintre candidai nu a obinut majoritatea simpl a voturilor exprimate se organizeaz un nou tur de scrutin la care vor participa primii doi candidai în ordinea descresctoare a voturilor obinute. Este ales în funcie candidatul care a obinut majoritatea voturilor exprimate. Art.104 Candidaii pentru funcia de membru al Consiliului Naional şi pentru Comisia Naional de Control şi Arbitraj vor fi înscrişi pe acelaşi buletin de vot, în patrulatere diferite. Art.105 (1) Sub sanciunea nulitii, lucrrile Adunrilor Generale şi Conferinelor de alegeri se desfşoar în prezena reprezentanilor forurilor de conducere fa de care se subordoneaz direct. (2) Reprezentanii forurilor de conducere prevzui la alin.(1) verific acreditrile membrilor sau delegailor, soluioneaz contestaiile la operaiunile anterioare votrii, asigur respectarea Statutului şi conduc lucrrile. Art.106 (1) În vederea constatrii îndeplinirii normelor statutare cu privire la alegerea delegailor la Conferinele teritoriale şi judeene sau la Conferina Naional a O.T.R.M. se constituie comisii de validare la nivelul Conferinelor, respectiv a Conferinei Naionale. (2) Comisiile de validare sunt alctuite din 37 membri, aleşi dintre delegai şi îşi desemneaz dintre aceştia un preşedinte. (3) Comisia de validare verific mandatele delegailor, constat cvorumul statutar al întrunirii şi prezint Conferinelor şi, respectiv, Conferinei Naionale raportul acesteia Art.107 (1) În vederea stabilirii rezultatului alegerilor, se aleg comisii de numrare a voturilor la nivelul Adunrilor generale, al Conferinelor şi al Conferinei Naionale, din rândul membrilor sau delegailor care nu şi-au depus candidatura pentru nici una dintre funciile care fac obiectul alegerilor (2) Comisiile de numrare a voturilor sunt alctuite din 37 membrii şi îşi desemneaz dintre aceştia un preşedinte. (3) Comisia de numrare a voturilor centralizeaz voturile obinute de fiecare candidat în parte şi îşi prezint raportul Adunrii generale, Conferinei sau Conferinei Naionale. (4) Raportul comisiei de numrare a voturilor cuprinde în mod obligatoriu: numrul total al voturilor, numrul total al voturilor valabil exprimate, numrul total al voturilor anulate, numrul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat şi nominalizeaz candidaii care au fost aleşi. Art.108 În vederea întocmirii procesului-verbal al Adunrilor generale, al Conferinelor şi al Conferinei Naionale, se aleg Secretariate, din rândul membrilor sau delegailor, alctuite din 3 5 membri. SECIUNEA III CANDIDATURI Art.109 (1) Membrii O.T.R.M. pot candida pentru oricare dintre funciile de conducere ale organizaiei de la toate nivelurile, în condiiile prevederilor prezentului Statut. (2) Pentru a menine competiia valoric în interiorul organizaiei, se recomand existena a minim dou candidaturi pentru fiecare funcie. Art.110 (1) Pentru funcia de Preşedinte al organizaiilor teritoriale, candidaii trebuie s fie minim absolveni de studii medii şi s aib vechime în O.T.R.M. de cel puin un an. Pentru funcia de preşedinte al organizaiilor judeene, candidaii trebuie s fie absolveni de studii superioare sau s fie studeni în cadrul unor instituii de învmânt superior şi s aib o vechime de cel puin 2 ani în O.T.R.M.; (2) Dispense de la aceste condiii se acord de ctre Biroul executiv judeean, respectiv de ctre Biroul Permanent al O.T.R.M. CAPITOLUL VII ORGANIZAII SUBORDONATE SECIUNEA I MIŞCAREA STUDENEASC ROMÂNIA MARE Art.111 Mişcarea Studeneasc România Mare(M.S.R.M.) îşi desfşoar activitatea în baza Regulamentului propriu adoptat de Convenia Naional şi aprobat de Comitetul Director al O.T.R.M. Art.112 Mişcarea Studeneasc România Mare(M.S.R.M) este constituit din membrii O.T.R.M. care sunt studeni sau urmeaz cursuri postuniversitare. Art.113 La nivel judeean sau al Municipiului Bucureşti se pot constitui filiale ale M.S.R.M., din care fac parte membrii O.T.R.M., studeni sau care urmeaz cursuri postuniversitare în instituii de învmânt superior din raza judeului, respectiv a Municipiului Bucureşti. Art.114 Mişcarea Studeneasc România Mare(M.S.R.M) adopt Programul Naional de Aciune, aprobat de Comitetul Director al O.T.R.M. Art.115 M.S.R.M. acioneaz pentru aplicarea obiectivelor Programului politic al Partidului România Mare şi urmreşte iniierea şi organizarea de manifestri specifice vieii studeneşti. Art.116 Membrilor M.S.R.M., care sunt excluşi sau care demisioneaz din P.R.M. sau din O.T.R.M., le este retras calitatea de membru al M.S.R.M. SECIUNEA II ASOCIAIA ELEVILOR ROMÂNIA MARE Art.117 Asociaia Elevilor România Mare (A.E.R.M.) îşi desfşoar activitatea în baza Regulamentului propriului adoptat de Convenia Naional şi aprobat de Comitetul Director al O.T.R.M. Art.118 Asociaia Elevilor România Mare (A.E.R.M.) este constituit din membrii O.T.R.M. care sunt elevi. Conform legii, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani membrii A.S.R.M. nu au drepturile şi obligaiile membrilor de partid. Art.119 La nivel judeean sau al Municipiului Bucureşti se pot constitui filiale ale A.E.R.M., din care fac parte membrii O.T.R.M. elevi care urmeaz cursuri în uniti de învmânt preuniversitar din raza judeului, respectiv a Municipiului Bucureşti. Art.120 Asociaia Elevilor România Mare (A.E.R.M.) adopt Programul Naional de Aciune, aprobat de Comitetul Director al O.T.R.M. Art.121 A.E.R.M. acioneaz pentru aplicarea obiectivelor Programului politic al Partidului România Mare şi urmreşte iniierea şi organizarea de manifestri specifice elevilor. Art.122 Membrilor A.E.R.M., care sunt excluşi sau care demisioneaz din P.R.M. sau din O.TR.M., le este retras calitatea de membru al A.E.R.M. CAPITOLUL IX PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANARE SECIUNEA I ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI Art.123 Patrimoniul O.T.R.M. este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, necesare realizrii activitilor specifice, aflate în administrarea sa sau dobândite sub orice form, în condiiile legii. Art.124 (1) Administrarea patrimoniului, eficiena şi oportunitatea cheltuielilor sunt decise de Biroul Permanent al organizaiei şi de Birourile executive ale organizaiilor teritoriale, judeene şi ale municipiului Bucureşti, cu respectarea legislaiei în vigoare, în baza prevederilor prezentului Statut şi a hotrârilor forurilor naionale de conducere ale O.T.R.M. şi P.R.M. (2) Biroul Permanent al O.T.R.M. elaboreaz normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare. Art.125 Activitatea financiar-contabil, la toate nivelurile, este supus verificrii comisiilor judeene de control şi arbitraj, Comisiei Naionale de Control şi Arbitraj şi Comisiei Naionale de Control Financiar a P.R.M.. Art.126 Trezorierul organizaiei coordoneaz activitatea departamentului financiar-contabil şi a casierilor organizaiilor judeene, teritoriale sau locale şi propune conducerii organizaiei soluii pentru îmbuntirea situaiei financiare. SECIUNEA II SURSE DE FINANARE Art.127 Sursele de finanare ale organizaiei sunt: a) contribuii ale membrilor O.T.R.M.; b) donaii; c) subvenii de la bugetul de stat acordate de conducerea P.R.M., în condiiile legii. Art.128 Operaiunile de încasri şi plti ale organizaiei se efectueaz prin conturi în lei şi în valut deschise la uniti bancare cu sediul în România, potrivit legii CAPITOLUL X DISPOZIII FINALE ŞI TRANZITORII SECIUNEA I PUBLICAIILE P.R.M. ŞI RELAIILE CU MASS-MEDIA Art.129 În vederea realizrii unei legturi permanente cu tinerii şi pentru promovarea imaginii sale şi a Partidului România Mare, O.T.R.M. poate edita, realiza şi difuza publicaii proprii sau alte materiale de propagand şi cultur politic, la nivel naional, judeean sau local. Art.130 Publicaiile O.T.R.M. trebuie s exprime punctele de vedere ale O.T.R.M. şi s reprezinte opinia politic a P.R.M. Art.131 Pentru promovarea obiectivelor şi a imaginii O.T.R.M. în mass-media Birourile executive de la nivel teritorial şi judeean, precum şi Biroul Permanent al O.T.R.M. organizeaz periodic conferine de pres şi desemneaz dintre membri si un responsabil pentru relaia cu mass-media. SECTIUNEA III DISTINCII ŞI RECOMPENSE Art.132 (1) Pentru desfşurarea unei activiti deosebite sau îndelungate în O.T.R.M.,la toate nivelurile, membrii organizaiei pot primi distincii sau pot fi recompensai. (2) Normele de acordare a distinciilor sau recompenselor O.T.R.M. sunt stabilite de Comitetul Director al organizaiei. Art.133 Pentru merite deosebite la dezvoltarea Organizaiei de Tineret România Mare, la nivel naional, poate fi acordat titlul de Preşedinte de Onoare. Titlul se acord de Conferina Naional a O.T.R.M. SECIUNEA III ÎNCETAREA ACTIVITII Art.134 Organizaia de Tineret România Mare îşi poate înceta activitatea prin: a) autodizolvare, hotrât de Conferina Naional a organizaiei; b) dizolvare, pronunat de Congresul Partidului România Mare. SECIUNEA IV ALTE DISPOZITII Art.135 Sediul central al Organizaiei de Tineret România Mare se afl în Municipiul Bucureşti, sector 1, strada George Clemenceau nr. 9B. Art.136 Forurile de conducere ale organizaiei, la nivel teritorial, judeean sau naional pot constitui sau participa la diferite forme de asociere cu formaiuni nepartinice de tineret, legal constituite, cu scopul promovrii unor obiective comune. Art.137 Prezentul Statut intr în vigoare la data adoptrii lui de ctre Conferina Naional a Organizaiei de Tineret România Mare. De la aceast dat Statutul anterior al O.T.R.M. îşi înceteaz valabilitatea. ANEXA ÎNSEMNUL ORGANIZAIEI DE TINERET ROMÂNIA MARE VULTURUL CRUCIAT Vulturul cruciat sau aquila valachica reprezint în heraldica veche simbolul suveranitii şi independenei rii Româneşti. Pentru prima dat apare ca însemn heraldic în anul 1508, în timpul domniei lui Radu cel Mare şi se generalizeaz dup anul 1517, în timpul domniei lui Neagoe Basarab şi, ulterior, în timpul domniei lui Matei Basarab. În epoca brâncoveneasc simbolul îşi pstreaz valenele, iar la sfârşitul secolului al XVIII lea lupta pentru redeşteptarea naional a readus în prim plan imaginea maiestoas a vulturului, ca simbol al continuitii şi latinitii românilor. Primele lucrri în care apare tiprit sunt: Liturghierul slavonesc (1508), Evanghelierul de la Blgrad (1522), Octoihul slavonesc (1575) şi Psaltirea Slavoromân (1577). PARTIDUL ROMÂNIA MARE ORGANIZAIA DE TINERET ROMÂNIA MARE STATUT Adoptat la cea de-a V-a Conferin Naional a Organizaiei de Tineret România Mare Statutul O.T.R.M. are la baz Statutul P.R.M., precum şi o documentare specific privind organizaiile politice de tineret din România şi din rile membre ale U.E. şi este corelat cu Legea nr.27/1996 privind partidele politice.
Statutul Organizatiei de Tineret Romania Mare- Acasa
- Statut OTRM
- Actiuni
- OTRM sectorul1
- Noutati